Karavana održivog razvoja

Podaci o projektu:

Naziv projekta: Karavana održivog razvoja
Nositelj projekta: Eko centar Latinovac u partnerstvu s Općinama Čaglin i Jakšić i Gradom Kutjevo
Trajanje provedbe projekta: 01. siječnja - 31. prosinca 2023. godine

Projekt je sufinanciran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade."

Projektne aktivnosti:

 • radionice za mlade,
 • razgovori s predstavnicima lokalnih samouprava,
 • organizirane volonterske akcije u sve tri zajednice,
 • Festival održivog življenja,
 • studijske posjete lokalnim proizvođačima na području Požeško-slavonske županije,
 • posjeta Eko centru Latinovac,
 • okrugli stolovi o položaju mladih i evaluacija projektnih aktivnosti.

  U većini aktivnosti će sudjelovati i međunarodni volonteri Eko centra Latinovac.

 • Partnerske organizacije i ustanove

  Općina Čaglin

  Žuta boja grba i općine Čaglin označava da u općini ima dosta poljoprivrednih površina. Zeleni brijeg na grbu označava da se radi o brežuljkastom terenu, te da ima dosta šumskih površina. Odsječeni panj s izbrazdanom korom označava da je ovaj kraj imao tešku povijest, da je zaostajao u razvoju, a mladica iz panja simbolizira da unatoč tome zaostajanju općina Čaglin ima budućnost i perspektivu razvoja. Kruna koja lebdi iznad panja simbolizira zaštitnika župe Čaglin i sjedišta općine Čaglin Svetog Alojzija.

  Općina Jakšić

  Općina Jakšić smještena je u srcu Zlatne doline, u središtu Požeške kotline i prostire se na 44,85 kvadratnih kilometara.
  Središte Općine, Jakšić je smješten na blagom brdašcu na cesti Požega - Našice, udaljeno je 7 kilometara od županijskog središta Požege.
  Općinu Jakšić, uz istoimeno naselje, čini još 9 naselja.
  Općina Jakšić svojim položajem u središnjem dijelu Požeške doline prostire se na plodnim poljima prošarana mnogobrojnim vodotocima...

  Središnji državni ured za demografiju i mlade."

  Središnji državni ured obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poboljšanje i unapređenje kvalitete života mladih i izgradnji cjelovite, sveobuhvatne i međuresorne politike za mlade koja obuhvaća: predlaganje i provođenje strateških dokumenata, zakona, drugih akata, programa i projekata u području politike za mlade te njihovo praćenje i vrednovanje, a posebno u području partnerskog uključivanja mladih u procese sudjelovanja u donošenju odluka, neformalnog obrazovanja, slobodnog vremena i kulture mladih, volontiranja i sudjelovanja u razvoju civilnoga društva, promicanja političke participacije i zaštite ljudskih prava, informiranja, mobilnosti te osiguranja kvalitetne i redovite potpore organiziranom sektoru mladih i njegovu djelovanju.

  KONTAKT INFORMACIJE

  Posjete uz prethodnu najavu.

  Latinovac 11, 34350 Latinovac
  mob +385958020180
  EkoCentarLatinovac@gmail.com