CroatiaUnited Kingdom

Naziv projekta: Kamp volontera: Jesen u Zlatnoj dolini

Mjesto: Latinovac (općina Čaglin)

Trajanje projekta: 01.09.-31.12.2014.

Organizacija: Eko centar Latinovac

Zemlje koje sudjeluju u projektu: Latvija, Portugal, Turska i Španjolska

 

Ciljevi projekta:

- Želimo doprinijeti prepoznavanju vrijednosti različitih životnih područja, osobito poticati vrijednosti kontinentalnog dijela Hrvatske

- Želimo dati svoj doprinos razvoju i očuvanju Greenway rute (koja povezuje Hrvatsku i Mađarsku), kao i promovirati zdrave životne navike (od prehrane do fizičke aktivnosti)

Projektne aktivnosti:

1. Permakulturna edukacija (teorija i praksa)

2. Održavanje biciklističke rute

3. Jesenski festival

4. Edukacija o pisanju projekata

5. Održavanje web i Facebook stranice Eko centra Latinovac i planiranje bloga

6. Izleti u kontinentalne dijelove Hrvatske

7. Učenje jezika (hrvatski, osnove)

Projekt je financiran sredstvima Europske komisije.

CroatiaUnited Kingdom

loader