CroatiaUnited Kingdom

Naziv projekta: Kamp volontera: Ljeto u Zlatnoj dolini

Mjesto: Latinovac (općina Čaglin).

Trajanje projekta: 20.08.2014.-31.01.2015.

Organizacija: Eko centar Latinovac.

Zemlje koje sudjeluju u projektu: Litva, Bosna i Hercegovina i Španjolska.

 

Cilj projekta: promovirati održivo življenje i podržati razvoj ruralnih područja kroz mobilnost mladih.

Projektne aktivnosti:

1. Permakulturna edukacija (teorija i praksa)

2. Festival

3. ReKreativne aktivnosti

4. Seminar komunikacijskih vještina

5. Dragon dreaming seminar

6. Edukacija o pisanju projekata

7. Učenje jezika

8. Izrada filma

9. Održavanje web i Facebook stranice Eko centra Latinovac

10. Pomoć u zajednici

Projekt je financiran sredstvima Europske komisije.

CroatiaUnited Kingdom

loader