CroatiaUnited Kingdom

Naziv projekta: Kamp volontera Latinovac “Škola kreativnog življenja”

Mjesto: Latinovac (općina Čaglin).

Trajanje projekta: 01.04.-31.08.2014.

Organizacija: Eko centar Latinovac.

Zemlja koja sudjeluje u projektu: Latvija.

 

Teme kampa su: okoliš, razvoj solidarnosti, promocija tolerancije među mladima, jačanje socijalne kohezije kroz održivi volonterizam.

Aktivnosti u zajednici:

1. Čišćenje seoskog doma i stare seoske škole;

2. Održavanje i čišćenje puta za šetnju i bicikliranje do izvora. Aktivnosti u udruzi Eko centar Latinovac:

1. Rad na pripremi i sudjelovanje na rekreativnim vikendima u kampu Livadak i aktivnostima Otvorenih vrata svaki drugi vikend;

2. Pomaganje u organiziranju edukativnih radionica i pripremanje prostora za događanja (prostora za radionice, spavaonice, obroci);

3. Priprema materijala za web stranicu;

4. Pomaganje u uredu u radu na računalu;

5. Održavanje kampa i pripadajućih prostorija;

6. Pripremanje obroka (doručak, ručak i večera), čišćenje kuhinje, pranje suđa i sanitarnih

prostorija.

Projekt je financiran sredstvima Europske komisije.

CroatiaUnited Kingdom

loader