CroatiaUnited Kingdom

Osnovan 1995. godine, Eko Centar Latinovac (pravni nasljednik Eko Sela Latinovac), bio je domaćin brojnim edukacijskim programima, kooperativnim projektima i volonterskim inicijativama u područjima medijacije, rješavanja sukoba, ekološke osviještenosti, te očuvanju i promicanju kulturne tradicije i nasljeđa. Glavni projekt Eko Centra Latinovac je bio „Sadnice mira“ (kamp mira). Na ovaj ljetni kamp pozivani su mladi iz bivše Jugoslavije na radionice, treninge, projekte i druge aktivnosti koje grade svjesnost, povjerenje, komunikacijske vještine i trajna prijateljstva.

Ostale aktivnosti i projekti uključuju radionice, treninge, organizaciju volonterskih projekata, te aktivnosti izgradnje zajednice. Neki od ovih programa uključuju ljude iz cijelog svijeta koji zajedno rade s Hrvatima u njihovim zajednicama na projektima poboljšanja životnih uvjeta i uče jedni od drugih o kulturnom nasljeđu. Sjedište Eko Centra Latinovac nalazi se u požeškoj dolini, okruženo poljima i livadama, šumama i šumarcima. Ovu prekrasnu dolinu okružuju planine Dilj, Krndija, Požeška Gora, Psunj, i Papuk. Dom je i parku prirode koji sadrži staze za pješačenje, Sovskom jezeru i brojnim arheološkim iskopinama iz rimskog doba. Područje je idealno za pješačenje, planinarenje, vožnju bicikla i druge aktivnosti na otvorenom. Najbliži grad, Kutjevo je također poznat po vinogradima, proizvodnji kukuruza, šećerne repe, pšenice i ostalih poljoprivrednih proizvoda koji okružuju ovu idiličnu dolinu. Uz to, željeznička pruga povezuje Latinovac s Požegom, Osijekom i Zagrebom.

Osnovna misija Eko Centra Latinovac je bila promocija i edukacija u sljedećim područjima:

 • Rješavanje konflikata i izgradnja zajednice

 • Prakticiranje održivosti i obnavljanja okoliša

 • Oživljavanje i očuvanje kulturne tradicije i nasljeđa

Eko Centar Latinovac pruža zdravu i sigurnu sredinu za edukaciju i prakticiranje vještina vezanih za izgradnju zajednice, nenasilnu komunikaciju, suosjećajno slušanje, medijaciju, rješavanje konflikta, dijalog i pomirenje. Kroz učenje vještina koje promoviraju komunikaciju, razumijevanje i toleranciju, pružamo važnu priliku za rješavanje konflikata u atmosferi koja učvršćuje zajedničke ljudske vrijednosti. Vještine i aktivnosti koje pruža Eko Centar Latinovac, educiraju i senzibiliziraju sudionike i opću javnost u smjeru alternativnih i kreativnih metoda sagledavanja i rješavanja konflikata.

Kroz timski rad, nenasilnu komunikaciju, toleranciju i poštovanje svakog života, predani smo i odani učenju ritmova i sustava prirode kao osnovnim modelom našeg djelovanja. Promoviramo organsku poljoprivredu, gradimo svjesnost o biorazgradivim materijalima i gospodarenju otpadom, kao i prakticiranjem iskorištavanja okoliša uz shvaćanje i očuvanje naše osjetljive ravnoteže s prirodom. Stvaranjem veze s okolišem, potičemo sustavno razmišljanje i kreativno rješavanje problema svojim djelovanjem. Zbog bogate tradicije i kulture u selima kroz požešku dolinu, Eko Centar Latinovac služi kao model za promicanje i revitalizaciju starih zanata i kulturnog nasljeđa za nadolazeća stoljeća. Zbog ruralne prirode malih sela, starije generacije i dalje žive u njima te su u njima očuvani stari alati i infrastruktura, što ih čini idealnim mjestima za učenje i prijenos mudrosti, znanja i zanata iz prošlosti uz shvaćanje njihovog značaja u sadašnjosti i budućnosti. Tako ćemo očuvati, revitalizirati i učiti iz ovog slavonskog kulturnog nasljeđa.

Eko Centar Latinovac je također predan sparivanju tradicionalnih i modernih metoda, znanja i vještina za ostvarivanje svojih ciljeva. Poštujući važnost tradicije prepoznajemo i promoviramo nove tehnologije i pristupe koji poboljšavaju kvalitetu života uz održavanje harmonije s prirodom, pojedincima i zajednicom. Sustavan pristup u našem radu, osnova je naših uvjerenja i predstavlja okvir našeg djelovanja u izgradnji mira i suradnji s pojedincima, zajednicama i nacijama, naše prošlosti i budućnosti kao i okoliša. Nadalje, potičemo i podržavamo pojedince i skupine u njihovim inicijativama za izgradnju sličnih projekata i programa u njihovim zajednicama.

Aktivnosti Eko centra Latinovac do 2012. godine

 1. Inicijalni poticaj za projekt, 1992.

Tijekom rata u hrvatskoj, Branka Drabak Milekić, bila je klinički psiholog. Radila je na dijagnozama i rehabilitacijama ljudi s duševnim i tjelesnim ranama s bojnog polja. Branka se posvetila prevenciji, jačanju i brizi za mlade te izgradnji mostova i povezivanju nacija, djelomično kao posljedica iskustva s veteranima.

 1. Dani kulture mira, Osijek, 1993. i 1995.

Naš prvi zajednički projekt, uz radionice 1993., bio je organizacija Dana kulture mira u Centru za mir, nenasilje i ljudska prava u Osijeku. U ovom projektu upoznavali smo mirovne aktiviste iz regije, drugih gradova Hrvatske i bili smo domaćini gostima iz inozemstva, nudeći alternativna rješenja nasilju i djela usmjerena demokratizaciji države. Ove konferencije postale su važan resurs za razvoj vizije rada na pomirenju i zacjeljivanju rana.

 1. Osnivanje Eko Sela Latinovac, 1995.

Registriran kao nevladina organizacija u lipnju u Požegi 1995.)

Zajedno s drugim mirovnim aktivistima, tri Hrvata i tri Nijemca kupili su malu farmu u selu Latinovac s ciljem osnivanja mjesta u kojem se ljudi mogu upoznavati i učiti kako zajedno raditi u harmoniji u skupinama i graditi zajednicu.

 1. Stabla mira, Auroville, 1994. - 1994.

Kako bi više naučili o organizaciji mladih i odraslih, vodstvu i preuzimanju odgovornosti za okoliš, sudjelovali smo u kampu Stabla mira, Auroville, Indija, od prosinca 1994. do siječnja 1995.; u organizaciji The Earth stewards network.

 1. Zacjeljivanje ratnih rana, radionica, Berlin, 1996.

Sudjelovali smo u radionici Zacjeljivanje ratnih rana, pod vodstvom Danana Parrya i Jerilyn Brusseau u Berlinu te ostvarili trajnu suradnju.

 1. Radionice Medijacija i Nenasilna komunikacija po M. Rosenbergu, 1997.

Članovi Eko Centra Latinovac sudjelovali su u radionicama Medijacija i Nenasilna komunikacija u Osijeku, Vukovaru, Steyerberg-u (Njemačka) i Wasserfallen-u (Švicarska).

 1. Pomoć mladih volontera i svečanosti pod ECL pokroviteljstvom, 1995. - 2003.

Od 1995. do 2003., deset, većinom mladih, volontera iz Kanade, Nizozemske, Njemačke, Japana i Sjedinjenih Američkih Država, podržali su razvoj Centra živeći i radeći tamo u različitom vremenskom trajanju.

Tijekom godina, nekoliko događaja se odvijalo u organizaciji Centra u kojima su sudjelovali mještani i gosti, Srbi i Hrvati. Hrvati i Srbi zajedno su slavili, održavali religijske ceremonije i dijelili različite navike i obrede. Naučili smo da su razlike u iskustvima i kulturi izvor naše snage u regiji.

 1. Vukovar – Dijalog između srpskih i hrvatskih novinara, 1997.

Tijekom Dana kulture mira 1997., Branka Drabak Milekić moderirala je prvu konferenciju koja podupire dijalog između srpskih i hrvatskih novinara u Vukovaru nakon rata.

 1. Projekt Razmjena mladih, 1998. - 2000.

Skupina od trideset mladih entuzijasta, većinom starijih od 18 godina iz njemačke waldorfske škole, u ljeto 1998. proveli su 10 dana u Latinovcu. Njihove aktivnosti pomogle su i olakšale život starijem stanovništvu u Latinovcu. Zajednički rad s novim ljudima učinio je koncepte tolerancije i mira vidljivijima i bližima svakodnevnom životu te inspirirao novu razinu svijesti u zajedničkom donošenju odluka. Vrijednost volontiranja je prepoznata i postala dio našeg djelovanja.

 1. Most nade: Latinovac i Vukovar, 1998.

Projekt Most nade počeo je netom nakon reintegracije Vukovara Hrvatskoj, u svibnju 1998. Na projektu je bilo više od 70 mladih ljudi i predstavnika lokalnih institucija. Predstavljen je rad Hrvata na postizanju i očuvanju mira s ciljem ostvarivanja povjerenja, koji su cijeli rat proveli na srpskoj strani Vukovara. Na proljeće iste godine, gosti iz Vukovara došli su u Latinovac. To je bio veliki događaj za ljude koji su prvi puta putovali na hrvatsku stranu.

 1. Klub kulture mira i medijacije, Vukovar, 1998.

Iza kulisa nove hrvatske vlade i reintegracije Vukovara, Eko Centar Latinovac počeo je nuditi programe osmišljene da okupe mlade Srbe i Hrvate u Vukovaru na radionice i edukacijske treninge. Bilo je to vrlo teško vrijeme za ostvarivanje takvih projekata, s obzirom na strah i nasilje koji su progutali Vukovar tijekom rata. Unatoč tomu, u travnju 1998., održana je prva takva radionica pod nazivom „Što mogu učiniti da se bolje osjećam?“, te je imala veliki utjecaj na sudionike. To je dovelo do ostvarivanja sljedeće petodnevne radionice u Latinovcu u srpnju iste godine namijenjenu učenju kompjuterskih vještina i stjecanju vještina za korištenje interneta. Radionica je imala značajnu vrijednost za svakodnevne živote sudionika, predmet za koji su pokazali puno interesa i motivacije te imali dobru pozadinu u vještinama na području međusobne interakcije i suradnje.

 1. I-Club raste, 1998. - 1999.

Uspjesi i veze koje su rasle među mladima, dovele su do osnivanja „I-Cluba“, kontinuirani klub koji je postojao od rujna 1998. do lipnja 1999. u Vukovaru. Ova aktivnost služila je jačanju veza razvijenih tijekom prošlih radionica te osigurala trajni pristup i znanje kompjuterske i internet tehnologije. Također, svrha mu je bila potaknuti i ojačati nekolicinu mladih da se uključe u druge nevladine organizacije u Vukovaru.

 1. Sadnice mira, ljetni kamp, 1999. - 2016.

Nakon godina uloženih u pripreme, 1999. godine je realiziran prvi mirovni kamp u Vukovaru. Ovaj kamp bio je izvanredno iskustvo i izvanredan uspjeh. Uključio je mlade ljude iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, svih etničkih i religijskih pozadina. Neke od aktivnosti provedene u vukovarskoj zajednici bile su uređenje gradskog parka, sadnja stabala te čišćenje ulica i klupa od nemara i ratnih razaranja. Za svakog sudionika, aktivnosti su bile osnažujuće te su stanovnicima Vukovara dale primjer kako mladi ljudi obje zaraćene strane mogu raditi zajedno u cilju izgradnje zajednice. Postalo je jasno da je to dugotrajan proces u koji se treba investirati vrijeme i energija. U tom periodu, ljudi puni boli i ljutnje, istinski su shvatili značenje riječi pomirenje.

2001. godine održan je pod nazivom "Ljetna škola medijacije i nenasilne komunikacije". Počeli smo raditi na strategiji razvoja udruge. ECL je proširio svoj rad integrirajući ljetni kamp, radionice i treninge u medijaciji, nenasilnoj komunikaciji i razvijanju vještina voditelja. To je bio početak struktura naših Mirovnih kampova koji i dalje traju.

Program Mirovnog kampa 2002., koji je rastao uz dvije nove radionice. Jedna na temu pod nazivom Stvaranje mira između muškaraca i žena, a druga na temu suosjećajnog slušanja. Oba pridonose produbljivanju nivoa komunikacije i osjetljivosti među sudionicima. Nakon ovog ljetnog kampa, moderator Suosjećajnog slušanja ostao je s nama kao volonter, radeći na financiranju i rastu Mirovnog kampa i drugih ECL projekata.

U 2003. godini, rastao je broj sudionika, osoblja i aktivnosti. Uz to, Hwosch Production snimio je dokumentarni film o Mirovnom kampu pod nazivom Izvan uskih granica, te donirao financijsku pomoć u skupljanju sredstava i širenju svijesti o kampu u regiji i inozemstvu.

Do danas, ovaj mirovni kamp održava se jednom godišnje u Latinovcu te okuplja mlade, ali i druge dobne generacije s ciljem učenja komunikacijskih i voditeljskih vještina i kultivacije trajnih veza. Na radionicama, trenirani i certificirani voditelji sudionike uče specifičnim vještinama u nenasilnoj komunikaciji, suosjećajnom slušanju, reflektivnom slušanju i medijaciji. Svaki kamp sadrži komponentu volonterskog rada u zajednici koja služi kultiviranju volonterstva, pruža prilike za suradnju, omogućava doprinos lokalnoj zajednici i gradi svijest o projektu. Ostale aktivnosti uključuju zajedničko, kreativno rješavanje problema i sustavne igre koje potiču razmišljanje - sve što je od kritične važnosti u primjeni novih koncepata na zanimljiv način. Većina odluka koje se donose u kampu, osnovana je na konsenzusu, a sudionici daju i svoj doprinos dnevnim potrebama za kuhanje i održavanje. Ovaj proces pruža stalnu priliku za prakticiranje vještina naučenih na radionicama i treninzima te za udruživanje i stvaranje zajednice. Ruralna sredina, podupiruće osoblje te naučene vještine u području slušanja i komunikacije, zajedno čine siguran okoliš u kojem sudionici izražavaju i primaju međusobne svjetonazore i iskustva, od kojih su mnoga traumatične prirode, u podupirućem i zaštićenom okruženju.

 1. Centar za interkulturalnu komunikaciju, Vukovar, 2000.

Ovaj projekt izrastao je iz prethodnog Mirovnog Kampa. Nastavili smo s radionicama i treninzima u kojima smo pomogli mladim ljudima da postanu otvoreni prema drugoj strani, te kooperativni i kreativni u vlastitim životima. Naš projekt nastavljen je između Latinovca i Vukovara, uz održavanje tjednih radionica i sastanaka, u Vukovaru ili Latinovcu.

 1. Nenasilna komunikacija, radionica, 2000.

Nakon kampa, nastavili smo s radionicom pod nazivom Nenasilna komunikacija po Marshallu Rosenbergu, pod vodstvom Nade Ignjatović Savić iz Srbije i Katharine Sander iz Njemačke. Skupina sudionika sastojala se od Srba i Hrvata. ECL je osnažen za nastavak rada u Vukovaru i Berku, poznatim mjestima ratnih zločina za vrijeme rata.

 1. ECL na talk showu Latinica, Hrvatska, 2000.

Predsjednica ECL-a Branka Drabak-Milekić, pozvana je na gostovanje u popularnom TV talk showu u Hrvatskoj, Latinici. Uz ostale goste koji su razgovarali na temu ljudskih prava, Branka je pričala o počecima mirovnih djelovanja u Hrvatskoj. Predstavila je dio filma o mirovnom radu u Vukovaru, s ciljem povezivanja s drugim ljudima u njenom području rada. To je izazvalo velike kontroverze i time se pokazalo koliko je regija traumatizirana.

 1. Kooperacija s Centrom za nenasilje, mir i ljudska prava, Osijek, Hrvatska, 2000. - 2001.

Tijekom 2000. i 2001. godine, treneri ECL-a, osmislili su radionice u trajanju od dvadeset vikenda u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini pod nazivom Edukacija za volontere u lokalnim zajednicama. Radionice su se održavale u partnerstvu s Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka i Pax Christi International od veljače 2000. do lipnja 2001.

 1. Re/kreativni vikendi u Latinovcu, 2002. - 2015.

Ovi vikendi povezuju različite programe i aktivnosti ECL-a angažirajući volontere koji žele dati svoj doprinos našem radu tijekom cijele godine. Održavaju se svaki vikend u Latinovcu između ostalih projekata i otvoreni su za svakoga tko želi sudjelovati.

 1. Napredni kamp mira, 2004.

2004. godine održan je dodatni kamp za mlade u kojem sudjeluju i stariji mladi. U ovom drugom kampu, skupina starije i iskusnije mladeži imala je priliku dublje ući u intenzivnije seminare s većim fokusom na razvoju voditeljskih vještina.

    20. Programi upoznavanja s medijacijom u školama

U jesen 2005., ECL je održavao uvodna predavanja u medijaciju u brojnim školama u području Požege. To je bio veliki korak naprijed u našem radu, kao i za reputaciju ECL-a na lokalnom području i požeškoj županiji koja je financirala program. Ovo proširenje bilo je rezultat našeg jakog operativnog restrukturiranja, što je i ključ ostvarivanju ovog cilja i kontinuiranog postizanja uspjeha i rasta. Ovaj program omogućen je kao posljedica velikog uspjeha postignutog na Mirovnom kampu i njegovog pozitivnog eksponiranja na lokalnom području.

    21. Aktivnosti Kluba mladih

ECL je u 2005. godini vodio multimedijalni klub za lokalnu mladež u Latinovcu. Korištena su donirana računala, a učili smo mlade osnovnim računalnim vještinama i osnove održavanja računala. Iako nije velik, ovaj program je bio popularan među lokalnom mladeži i privlačio je daljnju pozornost našem radu i programima. Skupine mladih su zahtijevali za pravilno funkcioniranje stalno osoblje koje će ih voditi, kao i trening i podršku osoblja i postrojenja ECL-a. Ovo je bilo moguće jedino kroz integraciju naših volontera i drugih vrsta podrške preko ECL-a.

CroatiaUnited Kingdom

loader