CroatiaUnited Kingdom

Prekogranična mreža tematskih zelenih staza u Mađarskoj i Hrvatskoj čuva zajedničku gastronomsku, etničku i kulturološku tradiciju i razvija eko-turizam

"Od Ormánsága do Zlatne doline preko Drave" ili kraće „Zelena staza – Staza koja spaja" je IPA partnerski projekt prekogranične suradnje Mađarska–Hrvatska kojeg provode Fenntarthato Ormansag Nonprofit Kft (nositelj projekta, Mađarska), Zaklada Slagalica (HR) , Eko centar Latinovac (HR) i zaklada Együtt a Kémes Körzet Gyermekeiért Alapítvány (Mađarska). Cilj projekta je potaknuti ekonomski rast u zapostavljenim ruralnim područjima obje partnerske zemlje kroz razvoj tematske Greenway biciklističke rute duge 120 km koja će povezati selo Kemeš u Mađarskoj sa selom Latinovac u Hrvatskoj i potaknuti jačanje lokalnih zajednica kroz bavljenje aktivnim i održivim ekoturizmom. Implementacija projekta odvijati će se kroz period od 16 mjeseci od 1. travnja 2013. do 31. srpnja 2014.

POZADINA - Pogranične regije uz rijeku Dravu zajedno s rubnim dijelovima hrvatske Zlatne doline bile su izolirana područja sve do kraja '80-tih, što je pomoglo u očuvanju prirode i njezine visoke bioraznolikosti, te je lokalno stanovništvo održalo usku povezanost s putovima tradicije. Male seoske zajednice u Mađarskoj i Hrvatskoj još uvijek su daleko od ekonomskog razvoja i hrvaju se s malobrojnim mogućnostima, viskom stopom nezaposlenosti i migracijom stanovništva u urbana područja. No postoji i svijetla strana te priče: znanje očuvano u lokalnoj zajednici o etno glazbi, plesovima, tradicijama, gastronomiji, rukotvorinama i arhitekturi, skupa s dobro očuvanim prirodnim ljepotama mogu postati vrijedan izvor razvoja održivog seoskog ekoturizma s potencijalom za zapošljavanje lokalnog stanovništva.
ZELENE STAZE - Premda prve zelene staze (engleski "greenway") datiraju iz 1800.-tih kao putovi posvećeni hodanju i istraživanju parkova, zaštićenih prirodnih područja i krajolika u Engleskoj i Novoj Engleskoj, moderni Greenway pokret ima korijene u Sjedinjenim Državama 1950.-tih, te doživljava procvat tijekom '80.-tih i '90.-tih godina prošlog stoljeća. Zelene staze su transportni koridori, razvijeni uz nezavisne rute koje slijede stare ili nekorištene putove koji se upotrebljavaju za takozvani tihi promet ili putovanje nemotoriziranim sporim sredstvima poput hodanja, bicikliranja i jahanja. Greenway filozofija temelji se na promociji zdravih i uravnoteženijih stilova života i prijevoza, lokalnoj prirodnoj krajobraznoj arhitekturi, promociji ruralnog razvoja, aktivnog turizma i lokalnog zapošljavanja, te povezivanju ljudi i njihovom zbližavanju s prirodnom i kulturnom okolinom. Kroz europske zemlje postoje stotine kilometara sporednih cesta koje su koriste kao koridori zelenih staza povezujući regije i zemlje.
PROJEKT - Cilj projekta „Zelena staza – Staza koja spaja" je potaknuti ekonomski rast u zapostavljenim ruralnim područjima obje partnerske zemlje kroz razvoj Greenway biciklističke rute koja će povezati selo Kemeš u Mađarskoj sa selom Latinovac u Hrvatskoj i potaknuti jačanje lokalnih zajednica za bavljenje održivim seoskim ekoturizmom. To će se postići uspostavljanjem nove tematske rute zelene staze pod imenom "Od Ormánsága do Zlatne doline preko Drave" koja će se protezati preko 120 km od sela Kemes u Mađarskoj do sela Latinovac u Hrvatskoj. Ova zelena staza s atrakcijama uz rutu će povezati ljude i lokalne zajednice koji su s obje strane granice suočeni s vrlo sličnim izazovima te istovremeno imaju slične jake strane i neiskorištene potencijale. Kroz razvoj i upravljanje zajedničkim etnološkim i gastronomskim naslijeđem mobilizirati će se snage zajednice i osposobiti lokalno stanovništvo za hvatanje u koštac s izazovima i omogućiti im da sami poboljšaju kvalitetu svojih života sudjelovanjem u stvaranju zajedničke slike razvoja samoodrživog ekoturizma.
Nova tematska zelena staza "Od Ormánsága do Zlatne doline preko Drave" biti će produžetak već postojeće lokalne „Ormánság Greenway" rute, te kapilarna ruta postojećih internacionalnih biciklističkih koridora poput biciklističke rute „Tri rijeke", Euro Velo 6, Euro Velo 13 i inicijative „Tragom željezne zavjese". Ona će također biti prva prekogranična zelena staza u Južnoj transdunavskoj regiji.
AKTIVNOSTI - U našem traženju odgovora na izazove zamjećene u obje prekogranične regije odabrali smo primijeniti greenway metodologiju kao inovativnu metodu ruralnog razvoja koja uzima u obzir dobrobit lokalnih zajednica. Projekti zelenih staza su osmišljeni za otvaranje mogućnosti lokalnog stanovništva za preuzimanje aktivne uloge u razvoju ekoturističkih potencijala, ostvarivanju izravnog prihoda, ohrabrivanju održivog gospodarenja lokalnim resursima i općenito promociji aktivnih i zdravih stilova života.
Planirane aktivnosti kojima će se mobilizirati potencijali lokalnih zajednica obuhvaćaju: detaljno istraživanje prirodnih i kulturnih resursa i usluga uz rutu; uspostavljanje tematske zelene staze koja će povezati Kemeš s Latinovcem; razvoj sustava označavanja i znakova uz zelenu stazu; izrada karte koja će sadržavati sve relevantne informacije o atrakcijama i uslužnim točkama; edukacija turističkih vodiča (10 u svakoj zemlji) specijaliziranih za atrakcije uz rutu; obučavanje popravljača bicikala (5 u svakoj zemlji) za nuđenje usluga uz rutu; tečajevi mađarskog i hrvatskog jezika za turističke vodiče i popravljače bicikala; renovacija i opremanje INFO centra za posjetitelje u Kemešu i Latinovcu u kojima će turisti moći dobiti pregled cjelokupne ponude; uspostavljanje besplatne WiFi točke na obje lokacije; organizacija konferencije i nekoliko Greenway INFO dana u obje partnerske zemlje; izrada zajedničke web stranice projekta; izrada brošura, letaka i proizvodnja filma o tematskoj ruti; organizacija novih kreativnih događaja poput tri zasebna festivala, odnosno „Aranyóma" i „Sarma" festivala u Kemešu i land art „Slama Festivala" u Latinovcu sa svrhom široke promocije i povećanja broja turista koji će posjetiti novo uspostavljenu zelenu stazu.
REZULTATI - Naš projekt će služiti općoj dobrobiti kroz podizanje okolišne svijesti, očuvanjem kulturnih vrijednosti i otvorenom novom atraktivnom ekoturističkom destinacijom s prikladnim dodatnim uslugama i proizvodima, te grupom od 30 lokalnih ljudi (15 na svakoj strani) sposobnih da ugoste i vode turiste, govore strani jezik i servisiraju bicikle. U skoro svakom naselju uz rutu pojaviti će se nekoliko novih ponuditelja usluga specijaliziranih za turiste. Lokalni stanovnici će sve više biciklirati i hodati, te obraćati više pozornosti na svoje prirodno i kulturno naslijeđe
Po završetka projekta vidimo mogućnost kapilarnog širenja zelenih staza na drugim mjestima te očekujemo porast broja greenway lokacija u regiji kroz preuzimanje modela dobre prakse koja se može prilagoditi i prenijeti na bilo koje mjestu u Hrvatskoj ili Mađarskoj (ili čak šire). Zahvaljujući ovoj inicijativi plodonosna prekogranična suradnja i komunikacija između nevladinih organizacija i lokalnih zajednica biti će osnažena te će se povećati broj aktivnih i umreženih građana unutar postojeće civilne scene.

CroatiaUnited Kingdom

loader